Vitaminer

   Organiska ämnen som behövs i mycket små kvantiteter men som är livsnödvändiga för normal tillväxt och andra kroppsfunktioner. För många av vitaminerna gäller att kroppen inte kan lagra behövet för någon längre tid varför ständig tillförsel behövs.

   Vitamin A Nödvändigt för tillväxt, stimulerar aptit och ämnesomsättning, ökar motståndskraft mot parasitangrepp och infektioner samt är nödvändigt för god fortplantningsförmåga. Behövs även för hudens, slemhinnornas och nervvävnadens funktion.
   Vitamin B-1 Befrämjar förbränningen i kroppen och är av betydelse för nervsystemets funktion.
   Vitamin B-2 Nödvändigt för normal hälsa och tillväxt. Bland annat kan förbrukade vävnader ej ersättas i en bristsituation.
   Vitamin B-6 Behövs för normal tillväxt, nervsystemets funktion samt för att upprätthålla god kondition hos hud och päls. Kroppens förmåga att producera antikroppbildande celler minskar i en bristsituation.
   Vitamin B-12 Har stor betydelse för kroppens tillväxt och omsättning av protein.
   Kalciumpantotenat Räknas till B-vitamingruppen, Har stor betydelse för normal tillväxt samt kondition hos hud och päls. Kroppens förmåga att producera antikroppsbildande celler minskar i en bristsituation.
   Niacin Räknas till B-vitamingruppen. Har betydelse för ämnesomsättningen i kroppen.
   Folinsyra Räknas till B-vitamingruppen. Nödvändigt för proteinomsättning och celldelning.
   Biotin Räknas till B-vitamingruppen. Har betydelse för normal hälsa (sjukdomsförebyggande), tillväxt och fruktsamhet.
   Kolinklorid Räknas till B-vitamingruppen. Nödvändigt för bildning och transport av fett i kroppen.
   Vitamin D-3 Nödvändigt för omsättning av Kalcium (Ca) oxh fosfor (P). Befrämjar benens förkalkning och tillväxt. Vitamin D-3 omvandlas i viss mån till hormonliknande substanser.
   Vitamin E Fungerar som antioxidant, d.v.s hindrar fett och andra ämnen att oxidera (“härskna”). Viktigt för ämnesomsättningen, olika körtlars funktioner samt för lever, muskler och fruktsamhet.

   MINERALER

   Kalcium (Ca) Ingår som viktigaste beståndsdel i skelett. Har dessutom betydelse för bl.a. muskler, cellernas delning och blodets levring. Lämpligt Kalciuminnehåll i hundfoder är 1,2 – 1,5 %.
   Fosfor (P) Ingår i skelett, har betydelse för bl.a. nerv- och muskelfunktioner, tänder och arvsmassa. Lämpligt innehåll i hundfoder är ca 0,9 – 1,1 %. Kvoten Ca / P bör vara 1,3 – 1,4.
   Järn (Fe) Har stor betydelse för cellernas funktioner, bl.a. blodbildning. Ingår som beståndsdel i enzymer.
   Kobolt (Co) Ingår som viktig beståndsdel i vitamin B-12. Verkar även aktiverande på vissa enzymer.
   Koppar (Cu) Deltar i oxidationsprocesser i kroppen och är nödvändigt för hemoglobinbildning.
   Magnesium Mg Har en mängd funktioner i kroppen. Är bl.a. nödvändigt för normal celltillväxt och -funktion samt viktig för vissa enzymers aktivitet.
   Mangan (Mn) Har främst betydelse för skelettets (ledernas) utveckling.
   Zink (Zn) Förekommer i ett flertal enzymer (spelar bl.a stor roll för borttransport av koldioxid via blod och lungor samt deltar i insulinbildningen). Finns i små mängder i kroppens alla vävnader men särskilt mycket i hud och hår.
   Jod (J) Nödvändigt för bildning av vissa hormoner (sköldkörtelhormoner).
   Selen (Se) Ingår i enzymer och är av betydelse för kroppens ämnesomsättning. Samverkar Med E-vitamin. Påverkar även funktioner hos kärl,(hjärta), tillväxt samt immunitet.

   Enzymer = hjälper till att bryta ner (smälta) födan.
   Hemoglobin = ämne som transporterar syre i blodet.