Lagring & Hållbarhet

   Fodret SKALL lagras torrt. Luftfuktigheten bör vara jämn och helst inte överstiga den man har under normala boendeförhållanden. Det är också en fördel om fodret lagras svalt och ej utsätts för stora variationer i temperaturen.

   Vid normala lagringsförhållanden (enligt ovanstående) kan fodret lagras ett helt år utan kvalitetsförsämring.

   Det ENDA som händer med fodret vid normala lagringsförhållanden är att vitaminhalten långsamt sjunker. För att klara ett års lagring och ”påfrestningarna” i tillverkningsprocessen tillsätts därför vid tillverkningen en så stor mängd vitaminer som garanterar deklarerade värden.

   Hundköket innehåller relativt mycket fett (och därmed mycket energi). Utsätts fodret för hög temperatur kan därför säcken bli fläckig (svettas).